Abonneren  Inloggen

Stappenplan naar 'groen' concurrentievoordeel

8 december 2023

Er is goed nieuws, aldus Adem Kulauzovic, director of automation bij Domino Printing Sciences in zijn artikel in de december-editie van PRINTmatters. Hij geeft handvatten die helpen een substantiële vooruitgang te realiseren om de natuurlijke ecosystemen te redden.

De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot en speelt daarom een cruciale rol in het realiseren van een duurzame toekomst. Maar, erkent het IPCC, "het wordt lastig om net zero te bereiken". Het vergt nieuwe productieprocessen, opnieuw geconfigureerde productiecycli en samenwerking met belanghebbenden in elk stadium van de leveringsketen. Veranderingen op deze schaal kunnen niet in hoog tempo worden doorgevoerd, en het lukt niet als duurzaamheid wordt behandeld als het zoveelste zakelijke initiatief.

3 belangrijke punten

Kulauzovic haalt een aantal punten aan:
1.Het kost tijd om niet-duurzame praktijken terug te draaien, en verandering kan niet van de ene op de andere dag;
2.Zelfs ogenschijnlijk kleine duurzaamheidsmaatregelen kunnen een positieve impact hebben - en een basis leggen voor voortdurende verbetering;
3.Tijdig actie ondernemen kan innovatie stimuleren en een concurrentievoordeel opleveren.

Waar zijn deze punten relevant voor de industrie - en productiebedrijven in het bijzonder? De ervaring leert dat er drie belangrijke succesfactoren zijn bij het doorvoeren van belangrijke veranderingen, of die nu voortkomen uit nieuwe wetgeving of uit de noodzaak om efficiënter te werken: fysieke mogelijkheden (bijv. technologie), financiering en mensen/cultuur. Een fout die veel organisaties maken is om eerst af te wachten en daarna te proberen om in hoog tempo veranderingen door te voeren. Dit leidt vaak tot slechte planning en uitvoering, te weinig investeringsrendement (ROI) om hoger management aan boord te krijgen en verdere financiering te stimuleren, en culturele weerstand.

Stappenplan naar concurrentievoordeel

Door nu actie te ondernemen voor meer duurzaamheid kunnen deze veelvoorkomende barrières echter eenvoudig stap voor stap worden aangepakt. Tegelijkertijd levert dit een concurrentievoordeel op. Onderzoek wijst namelijk uit dat consumenten (vooral Gen Z) bereid zijn om meer te betalen en loyaler zijn aan merken die als duurzamer worden gezien - een win-winscenario voor alle belanghebbenden.

Wat staat er in een stappenplan voor succesvolle transitie naar net zero? Het bewijs van het IPCC maakt duidelijk dat veel factoren van invloed zijn op de verwezenlijking van de net zero-doelstelling van organisaties. Deze factoren hebben op verschillende momenten en in verschillende mate invloed op organisaties, zoals ook blijkt uit onderzoek van McKinsey. Er zijn echter enkele universele afwegingen die fabrikanten moeten maken op weg naar net zero, ten aanzien van onder meer productconcept en -ontwerp, efficiëntie van productielijnen, personeelsbehoeften en databehoeften. Laten we ze één voor één langsgaan.

Interesse in het stappenplan?

Je leest het in Kulauzovics artikel in de nieuwe PRINTmatters die komende week bij abonnees op de mat valt. Wil je deze PRINTmatters ook ontvangen? Neem dan voor maar €15 een proefabonnement en kies voor nazending.